Fagligt

Jeg er uddannet fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig inden for de udfordringer som opstår som følge af ens oplevelser i livet. Jeg har studeret og forsket på Center for Klinisk Hverdagspsykologi, hvor jeg har skrevet bachelor om depressive lidelser og speciale om hvordan stress, angst og depression påvirker hinanden som et hele.

 

Mit mål har fra starten af været at se det samlede menneske, og at hjælpe folk med at forstå hvorfor de tænker og føler som de gør.

Psychological Therapy

Jeg har min primære erfaring som terapeut i beskæftigelsesområdet, hvor jeg stadig arbejder for at forsøge at hjælpe de som sidder fast i systemet. Jeg har tidligere arbejdet som forsker, mentor, koordinator af konferencer og foredragsholder, men har valgt at fokusere på samtaleterapi for den enkelte i min praksis.

 

 

Mit primære fokus ligger på stress, angst, depression og samspillet mellem disse tilstande. Særligt disse tre tilstande opstår i forbindelse med sorg, tab, usikkerhed og magtesløshed i livet. Hvis man støtter en familiemedlem som døjer med sygdom, gennemgår en usikker periode i ens arbejdsliv eller har en mental lidelse opstår stress, angst eller depression som regel som en følgereaktion der videre komplicerer en svær situation. De redskaber man har slår ikke altid til når disse overlap forekommer, og det kan være svært at regne ud hvor man skal starte.

Mit professionelle fokus ligger ofte på at finde den bedst mulige måde at forstå dit liv på. For nogle ligger det i barndommen og de erfaringer man har taget med sig, mens det for andre ligger i mødet med hverdagen i nuet. Med basis i dit livs historie forsøger jeg at skabe en følelse af sammenhæng, udvikling og accept, så du bedre kan finde dit ståsted i nuet og i tankerne om fremtiden. Derfra arbejder vi os fremad med bearbejdning af følelser, perspektiver som fungerer og redskaber som hjælper på hverdagens udfordringer.

 

For at høre nærmere om den terapeutisk tilgang

Personligt

Når du kommer ind til samtale møder du en varm, rolig og tålmodig psykolog, som er indstillet på at mærke stemningen i lokalet. Nogle foretrækker at tale hurtigt og kækt, andre at der er plads til langsomt at mærke de dybe følelser. Nogle ønsker redskaber og lærdom, andre mest at tale om livet som det opleves. Inden for den første samtale stiller jeg ind på dette for at kunne sikre at du har fundet det rigtige match.

Hver samtale starter med tid til at falde til ro, så vi begge kan mærke stemningen i lokalet. Der spørges ind til tiden siden sidst og følges op på lektier. Hver samtale har ekstra tid sat af til dette, for at forhindre at man kommer brusende ind i lokalet og tager tempoet fra sin travle hverdag med sig.

 

Jeg foretrækker at lytte frem for at tale, men stiller gerne de spørgsmål som bringer samtalen i den rigtige retning. Nogle emner kræver mere dybdegående forklaring, og derfor taletid. Der spørger jeg som regel hvorvidt du er interesseret i at høre mere, for ikke at tage ordet fra dig. Hvert forløb er selvfølgelig sit eget, men ofte bliver stemningen mere velkendt og afslappet for hver samtale der går.

I mit privatliv er jeg en godmodig, nysgerrig og videbegærlig mand som godt kan lide at læse og at være ude i naturen. Når jeg ikke er sammen med familien befinder jeg mig bedst med næsen i en obskur artikel eller på løbetur i skoven. Jeg spiller klaver, digter og synger, men bruger dog  oftest min tid sammen med andre over en god kop kaffe. Jeg er glad for hverdagens humor, og sætter gerne ord på følelser på en måde som får folk til at smile – selvfølgelig kun når det er passende. Det kan man også mærke i lokalet når vi mødes.

 

For at høre nærmere om hvordan det føles at være i terapi hos mig

2017

Grunduddannelse som Offerrådgiver

Offerrådgivningen Danmark, Spl. Bjarne Friis

2017

2018

WAIS-IV – Assessment af intelligens. Metodekursus

Folkeuniversitetet, Cand. psych., ph.d. Peter Jørgensen Krag og cand.psych. Søren Hyttel Thuesen

2018

2018

WISC-IV – Intelligent testning med WISC

Folkeuniversitetet, Cand. Psych. et art Kim Gabrial Hansen

2018

2019

Det nye diagnosesystem: International Classification of Diseases, version 11

Cand. Psych. Benedicte Schilling

2019

2019

Supervision af andre Faggrupper

Cand. Psych. Benedicte Schilling

2019

2021

Insights Personlighedsprofil

El-Kholy Consult, Cand. Psych. Ditlev Geertsen

2021

2022

Metakognitiv terapi i teori og praksis

Susanne Wiese, cand.psych.aut., cert. metakognitiv terapeut, Cektos

2022

2022

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

Brian Kok Ravn, cand.psych., specialpsykolog

2022