Metakognitiv terapi i Aalborg

Terapeutisk tilgang

Verden er over de sidste årtier blevet mere kompleks og uforudsigelig, og den udvikler sig i hurtigere og hurtigere tempo.

 

Derfor har jeg valgt at specialisere mig i terapeutisk behandling af de symptomer som kan opstå for alle i pressede og krævende tider – nemlig stress, angst og depression. Med base i din personlige historie hjælper jeg dig med at udforske hvordan din tilværelse har set ud, hvordan dine symptomer påvirker dig og hvordan et godt liv ser ud for dig.

 

Jeg benytter mig særligt af narrative tilgange for at samtalen giver mening personligt for dig, og skræddersyr forløb ud fra en holistisk tilgang til krop og sind. Med en større værktøjskasse af kognitive virkemidler sikrer jeg mig at der er en håndgribelig tilgang til din bedring, hvor du selv får muligheden for at tage kontrollen over dit liv og din bedring mellem hver session.

Konkret

I den første samtale sætter vi ekstra tid af for at tale om hvor du kommer fra, hvor du gerne vil hen og hvordan vi bedst kan opnå det sammen. Det betyder at vi forventningsafstemmer i forhold til mål og tilgang, og derefter taler din livshistorie igennem. På den måde kan vi bedst muligt forstå hvad der har ledt til den person du er i dag og det sted du er i dag. Efter behov kan vi starte på anden vis, for eksempel hvis følelserne eller et konkret problem er for presserende.

 

I slutningen af samtalen samler vi op, taler om hvordan det fungerede for dig og drøfter hvordan forløbet skal fortsætte fremover. Du får refleksioner eller hjemmeopgaver med hjem, og så er vi klar til at fortsætte forløbet når vi mødes igen. Fra gang til gang arbejder vi med forskellige emner, og så vidt muligt introducerer vi et nyt redskab eller perspektiv som du kan øve dig på til næste gang.

 

Min primære tilgang er kognitiv adfærdsterapi brugt i en narrativ forståelsesramme. Dette betyder, at vi undersøger hvilke fastlåste tankemønstre du har, samt hvordan de er opstået og hvordan vi kan ændre dem. Når vi har forstået dine udfordringer, søger vi at forstå hvad der har ledt til dem. Når vi forstår hvordan de er opstået, søger vi at ændre på de strukturer der har skabt dem.

I nogle tilfælde er forståelse og bearbejdning ikke nok, særligt når hverdagen spidser til grundet ydre belastninger. Her arbejder vi helt konkret på at finde redskaber til at håndtere de udfordringer du møder. Jeg trækker her på min erfaring fra arbejde i beskæftigelse, hvor man går mere konkret til værks med de problemer folk møder i deres hverdag.

 

Endelig er der de tanker og følelser som opstår, som ikke virker til at kunne løses, perspektiveres eller rummes. Tankemylder og vedvarende bekymringer kan med årene sætte sig som en vane og en automatisk måde at møde verden på. Jeg benytter mig her af metakognitiv terapi for at hjælpe dig med at lade tankerne og indtrykkene passere uden at påvirke dig så meget. Denne metode supplerer de andre, og det må understreges at der aldrig søges at ‘ignorere’ eller ‘undertrykke’ problemer – blot at lære at leve med det som ikke kan ændres, uden at føle sig så påvirket at hverdagen ikke hænger sammen.

Kompetencer

Jeg har særlig fokus på

Bestil en gratis forsamtale

Jeg kan kontaktes på telefon i hverdagen når det passer dig bedst. Hvis jeg sidder i samtale kvitterer jeg for opkaldet med en automatisk besked, hvorefter jeg ringer tilbage når samtalen er ovre.

 

Hvis du har brug for at kontakte mig i weekenden eller om aftenen, er du velkommen til at skrive en mail. Dette kan også være praktisk hvis du har svært ved telefonopkald eller hvis din hverdag gør det svært for dig at finde et roligt øjeblik til at ringe.

Aalborg Psykologhus v/ Rasmus Bergqvist Heuch